Daňová evidence OSVČ

Zpracujeme kompletně Vaše účetní doklady včetně podkladů pro daňová přiznání a účetních přehledů.

- zpracování účetních dokladů
- výpočet DPH
- podklady daně z příjmů
- evidence majetku a odpisů
- výpočet cestovních náhrad
- výpočet silniční daně

Pravidla pro vedení daňové evidence upravuje § 7b ZDP. Daňová evidence obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, majetku a dluzích.
Pro správné vedení daňové evidence je potřeba, aby se podnikatel seznámil se všemi příslušnými ustanoveními ZDP, aby uměl správně rozdělit příjmy a výdaje na daňové a nedaňové, správně ocenit a evidovat majetek, počítat odpisy apod.
Konkrétní forma vedení daňové evidence není dána a je možné ji vést v papírové podobě, v Excelu nebo využít účetní program. Využití účetního programu doporučuji zvlášť, pokud má podnikatel větší množství dokladů nebo potřebuje sledovat pohyby majetku a zásob (zboží, materiál apod.).

Ceník