Zaměstnanci a Mzdy

Zpracujeme kompletně Vaše mzdy včetně zpracování přihlášek k zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Zpracujeme roční zůčtování daně z příjmů pro Vaše zaměstnance.

- výpočet odvodů a mezd
- zpracování docházek
- evidenční listy důchod. pojištění
- osobní evidence, smlouvy, dohody
- roční výúčtování daní zaměstnanců
- odvody zdravotní a sociální poj.
- výpočet srážek daní a odvodů

Cena zpracování měsíční mzdy se stanovuje od počtu zaměstnanců, pro které budeme zpracovávat měsíční mzdy.

Cena zahrnuje:
- výpočet mezd podle evidence docházky
- vyhotovení výplatních pásek
- vedení mzdových listů
- vyhotovení měsíčních výkazů pro zdravotní pojišťovny
- vyhotovení měsíčních výkazů pro ČSSZ
- vystavení příkazu k úhradě mezd, pojistného a sražené daně
- roční vyúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
- roční vyúčtování zdravotního pojištění
- vypracování měsíčního přehledu o sražených a odvedených zálohách
- vypracování ročního hlášení o vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti
- zasílání veškerých výkazů a potvrzení

Ceník